Comic

Nana

  1. Home
  2. β€Ί
  3. 2006 spring

Trailers

youtube link
youtube link

Overview

External links
Titles:
γƒŠγƒŠ, ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ°, NANA, NANA [γƒŠγƒŠ], NANA-γƒŠγƒŠ-, Nana tv, Нана, Ω†Ψ§Ω†Ψ§, γͺγͺ, 娜娜, λ‚˜λ‚˜, Nana
Genres: Drama, Slice of Life, Romance, Shoujo, Comedy, Music
Rating: πŸ”₯ 8.45 (142,879)
Episodes: 47
Description
Nana Komatsu is a helpless, naΓ―ve 20-year-old who easily falls in love and becomes dependent and clingy to those around her. Even though she nurses ambitious dreams of removing herself from her provincial roots and finding her true calling, she ends up traveling to Tokyo with the humble reason of chasing her current boyfriend Shouji Endo.

Nana Osaki, on the other hand, is a proud, enigmatic punk rock vocalist from a similarly rural background, who nurtures the desire to become a professional singer. Putting her career with a fairly popular band (and her passionate romance with one of its former members) firmly behind her, she boards the same train to Tokyo as Nana Komatsu.

Through a fateful encounter in their journey toward the metropolis, the young women with the same given name are brought together, sparking a chain of events which eventually result in them sharing an apartment. As their friendship deepens, the two attempt to support each other through thick and thin, their deeply intertwined lives filled with romance, music, challenges, and heartbreaks that will ultimately test their seemingly unbreakable bond.

[Written by MAL Rewrite]
Adaptation
πŸ“– NANA

Released episodes:

EpTitleAir Date
S4NANA Complete Collection of OP&ED Videos + Original Animation Clips04-02-2008βœ”
47The Fireworks Display, Hachi and Nana29-03-2007βœ”
46Reunion! Hachi and Shouji22-03-2007βœ”
45Blast`s First TV Performance14-03-2007βœ”
44Blast VS Trapnest07-03-2007βœ”
43Blast, Guerilla Live01-03-2007βœ”
42NANA, Sudden Fit21-02-2007βœ”
41Blast Lodging Together14-02-2007βœ”
40Blast, Debut!07-02-2007βœ”
39Look, Hachiko31-01-2007βœ”
38The Trigger of Fate24-01-2007βœ”
37Hachi, High-Class Housewife17-01-2007βœ”
S3Episode 36.5: Junko`s Room 311-01-2007βœ”
36Blast`s New Song!!21-12-2006βœ”
35Reira`s Loneliness14-12-2006βœ”
34The Broken Strawberry Glass07-12-2006βœ”
33Hachi`s Choice30-11-2006βœ”
32Don`t Let Go of My Hand22-11-2006βœ”
31Hachiko, Pregnancy15-11-2006βœ”
30Breakdown, NANA`s Heart08-11-2006βœ”
29The Problem of Expressing Love01-11-2006βœ”
28Hachi and Nobu, Urgent Approach25-10-2006βœ”
27Hachi`s Desired Future18-10-2006βœ”
26The Passing Hachi and NANA12-10-2006βœ”
Show 27 hidden episodes

# Download files

X Clear
1080
720
480
SubsPlease
Erai-raws
HorribleSubs

Loading...

EpNameDownloadSourcesSizeDateSeedLeechDone
NANA (2006) γƒŠγƒŠ [Dual Audio] [HEVC] [10-bit] [R2J DVDRIP] [480p] [bluury]
6.0 GiB2020-11-10101269
[Samir755] Nana (2006) [DVD 480p] [Dual Audio - Multi Sub] [HEVC 10Bit x265]
3.9 GiB2020-08-297-364
[IY-F&Oki] [ureshii] Nana
8.4 GiB2019-01-12-1276
[DB]NANA_-_(Dual Audio_10bit_DVD480p_x265)
6.8 GiB2018-05-132286
[DB] Nana [Dual Audio 10bit DVD480p][HEVC-x265]
5.8 GiB2018-05-11---
Nana [10bit DVD 480p]
3.4 GiB2018-02-17--201
[Kirion] Nana
13.6 GiB2018-02-171-214
[Exiled-Destiny] Nana 1-47 (Dual Audio)
16.6 GiB2015-04-02---
[Hi10]_Nana_[DVD_480p]
3.4 GiB2014-08-26---
47
[Jinsei] NANA - 47 (DVD 720x480 h264 AC3) [77CBD739].mkv
301.5 MiB2012-07-10---
46
[Jinsei] NANA - 46 (DVD 720x480 h264 AC3) [F8D803D9].mkv
264.9 MiB2012-07-06---
45
[Jinsei] NANA - 45 (DVD 720x480 h264 AC3) [40146BA3].mkv
319.5 MiB2012-07-04---
44
[Jinsei] NANA - 44 (DVD 720x480 h264 AC3) [1FE43A51].mkv
292.2 MiB2012-06-29---
43
[Jinsei] NANA - 43 (DVD 720x480 h264 AC3) [E8999D12].mkv
291.7 MiB2012-06-25---
42
[Jinsei] NANA - 42 (DVD 720x480 h264 AC3) [5D5604C8].mkv
293.3 MiB2012-06-21---
41
[Jinsei] NANA - 41 (DVD 720x480 h264 AC3) [CAFFDB44].mkv
290.0 MiB2012-06-19---
40
[Jinsei] NANA - 40 (DVD 720x480 h264 AC3) [B1135DA5].mkv
286.9 MiB2012-06-18---
39
[Jinsei] NANA - 39 (DVD 720x480 h264 AC3) [0025F85F].mkv
273.8 MiB2012-06-14---
38
[Jinsei] NANA - 38 (DVD 720x480 h264 AC3) [125AA4C7].mkv
307.4 MiB2012-06-12---
37
[Jinsei] NANA - 37 (DVD 720x480 h264 AC3) [51B31297].mkv
291.3 MiB2012-06-09---
S3
[Jinsei] NANA - 36.5 (DVD 720x480 h264 AC3) [F6211A89].mkv
269.3 MiB2012-06-07---
36
[Jinsei] NANA - 36 (DVD 720x480 h264 AC3) [82519AA6].mkv
304.7 MiB2012-06-04---
35
[Jinsei] NANA - 35 (DVD 720x480 h264 AC3) [BD292943].mkv
260.8 MiB2012-05-29---
34
[Jinsei] NANA - 34 (DVD 720x480 h264 AC3) [59B037FD].mkv
255.5 MiB2012-05-27---
33
[Jinsei] NANA - 33 (DVD 720x480 h264 AC3) [690E6E16].mkv
272.9 MiB2012-05-22---
32
[Jinsei] NANA - 32 (DVD 720x480 h264 AC3) [C0B81A18].mkv
262.7 MiB2012-05-18---
31
[Jinsei] NANA - 31 (DVD 720x480 h264 AC3) [76CC8765].mkv
264.9 MiB2012-05-14---
30
[Jinsei] NANA - 30 (DVD 720x480 h264 AC3) [5A3A47DF].mkv
292.2 MiB2012-05-12---
29
[Jinsei] NANA - 29 (DVD 720x480 h264 AC3) [1CA7950E].mkv
279.3 MiB2012-05-11---
28
[Jinsei] NANA - 28 (DVD 720x480 h264 AC3) [7905A284].mkv
285.6 MiB2012-05-09---
27
[Jinsei] NANA - 27 (DVD 720x480 h264 AC3) [96D94CBE].mkv
291.4 MiB2012-05-08---
26
[Jinsei] NANA - 26 (DVD 720x480 h264 AC3) [CDD7FA90].mkv
294.9 MiB2012-05-06---
25
[Jinsei] NANA - 25 (DVD 720x480 h264 AC3) [BB60ACF8].mkv
280.0 MiB2012-05-03---
24
[Jinsei] NANA - 24 (DVD 720x480 h264 AC3) [8FE9A321].mkv
264.7 MiB2012-05-03---
23
[Jinsei] NANA - 23 (DVD 720x480 h264 AC3) [46D2F883].mkv
262.5 MiB2012-04-30---
22
[Jinsei] NANA - 22v2 (DVD 720x480 h264 AC3) [5AF6B94F].mkv
277.5 MiB2012-04-30---
22
[Jinsei] NANA - 22 (DVD 720x480 h264 AC3) [1185115A].mkv
277.5 MiB2012-04-29---
S2
[Jinsei] NANA - 21.5 (DVD 720x480 h264 AC3) [CCDA62A6].mkv
345.3 MiB2012-04-28---
21
[Jinsei] NANA - 21 (DVD 720x480 h264 AC3) [775D582E].mkv
265.7 MiB2012-04-26---
20
[Jinsei] NANA - 20 (DVD 720x480 h264) AC3) [DF388D8C].mkv
292.4 MiB2012-04-26---
19
[Jinsei] NANA - 19 (DVD 720x480 h264 AC3) [F9879A2D].mkv
295.9 MiB2012-04-24---
18
[Jinsei] NANA - 18 (DVD 720x480 h264 AC3) [016FBE78].mkv
305.7 MiB2012-04-24---
17
[Jinsei] NANA - 17 (DVD 720x480 h264 AC3) [25701B6E].mkv
319.8 MiB2012-04-22---
16
[Jinsei] NANA - 16 (DVD 720x480 h264 AC3) [4DD8CAB3].mkv
268.6 MiB2012-04-21---
15
[Jinsei] NANA - 15 (DVD 720x480 h264 AC3) [19B07A5E].mkv
326.9 MiB2012-04-21---
14
[Jinsei] NANA - 14 (DVD 720x480 h264 AC3) [F07C4C42].mkv
276.8 MiB2012-04-18---
13
[Jinsei] NANA - 13 (DVD 720x480 h264 AC3) [C13B3ECA].mkv
297.0 MiB2012-04-18---
12
[Jinsei] NANA - 12 (DVD 720x280 h264 AC3) [A6A394C7].mkv
306.8 MiB2012-04-17---
S1
[Jinsei] NANA - 11.5 (DVD 720x480 H264 AC3) [6D264B53].mkv
290.6 MiB2012-04-15---
11
[Jinsei] NANA - 11 (DVD 720x480 h264 AC3) [5D724C9A].mkv
302.2 MiB2012-04-15---
10
[Jinsei] NANA - 10 (DVD 720x480 h264 AC3) [9533F5F6].mkv
285.2 MiB2012-04-14---
9
[Jinsei] NANA - 09 (DVD 720x480 h264 AC3) [AD03C1CA].mkv
223.4 MiB2012-04-13---
8
[Jinsei] NANA - 08 (DVD 720x480 h264 AC3) [1DF3871E].mkv
274.8 MiB2012-04-12---
7
[Jinsei] NANA - 07 (DVD 720x480 h264 AC3) [4BB70619].mkv
288.1 MiB2012-04-11---
6
[Jinsei] NANA - 06 (DVD 720x480 h264 AC3) [A8DDF130].mkv
308.2 MiB2012-04-10---
5
[Jinsei] NANA - 05 (DVD 720x480 h264 AC3) [3802AF0E].mkv
369.4 MiB2012-04-08---
4
[Jinsei] NANA - 04 (DVD 720x480 h264 AC3) [39292406].mkv
391.7 MiB2012-04-07---
3
[Jinsei] NANA - 03 (DVD 720x480 h264 AC3) [18FF659B].mkv
284.6 MiB2012-04-07---
2
[Jinsei] NANA - 02 (DVD 720x480 h264 AC3) [F5D46913].mkv
277.9 MiB2012-04-06---
1
[Jinsei] NANA - 01 (DVD 720x480 h264 AC3) [1592E45A].mkv
314.4 MiB2012-04-05---